İTF (Çapa)ÇOCUK NÖROLOJİSİNİN SMA TOPLANTISINDAYDIK

İTF (Çapa) deki SMA toplantısına SMA GRUBU olarak yönetimimizden Refiye Hanım ve üyemiz Sabire Sandıkçı ile birlikte katıldık. Grubumuzun her zaman SMA ye yönelik organizasyonlara dahil olmak amaçlarımızdan biridir. .
.
SMA GRUBU muzun web sayfasının slayta konması ve grubumuzdan bahsedilmesi toplumsal çabamız yönünde bizi memnun etti..

Çocuk nörolojisinden toplantı başkanı Prof Mine Çalışkanın açılış konuşmasının ardından sırasıyla; enfeksiyon, griplerden korunma yollarını ve aşı konusunu, göğüs hast.. rehabilitasyon ortopedi ve skolyoz konusuydu.
.
Sunumlara karşılıklı konuşmayla katılarak grubumuz olarak soru ve eklemelerimiz ile toplantının daha verimli olmasına SMA GRUBU olarak katkı vermeye çalıştık..   

.İTF çocuk nörolojisi ekibine SMA için bir toplantıya emek verdikleri için çok teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.