Beklentimiz

Beklentimiz

Elele-dayanışma içinde olmak
Sorumlukların toplumda benimsenmesi
Sosyal devletçilik
Haklarımızın ülke gündeminde olması
Etiğe önem verilmesi
Doğru bilim
Sömürüye karşı denetim