Hayalimizin Peşindeyiz!

Hayalimizin peşindeyiz !

Bizler gibi zorluk yaşayan ama başarmak isteyen insanlar galiba daha yoğun hayal kuruyorlar. Düşünsel yapımız öngörü yapabilmeye müsait olduğundan ve başarabilme yetenekli insanlar olarak ister istemez hayaller kuruyoruz.  Hayallerimizin peşince zaman içinde yorgunda düşüyoruz ama kısa molalardan sonra yine de hayalimizin peşine düşüyoruz. Olumsuzluklarda “olmadı bir daha” diyebiliyoruz.

SMA GRUBU da hayalimizin ürünü. Hiçbir STÖ de kendimizi görememiştik. Kıyıda kalışımızı gündeme koyabilecek, doğru bilgileri hastalara ailelere ve topluma aktarabilecek, sömürülmeye direnç olabilme hayalimizle yıllar önce 2005 te oluşturmuştuk grubumuzu. Hayallimiz gelişerek uluslararası dünya organizasyonlarınca Türkiye SMA GRUBU olarak tanındık.

Biz SMA GRUBU gönüllüleri olarak asıl hayalimiz kendimizi, ülkemizi daha çağdaş yaşam şartlarında görebilmektir. Yaşam koşulları SMA lı ya uygun hale getirildiğinde zaten tüm engelliler bundan istifade edeceğinden diğer insanlara destek olma hayalimizde gerçekleşmiş olacağından bu çabamızdaki heyecanımız bir kat daha artıyor, hayalimiz genişliyor, böylece daha toplumsal bakabilme yanımızda belirginleşiyor. Bakmayın fiziksel güçsüz oluşumuza, baya bir dirençliyizdir aslında. Güç fiziksel değil düşünseldir bunu kanıtı değil miyiz ? Bu belki de yaşama sevincimizin sebebi. Belki bundan dolayı genel olarak güler yüzlüyüz.

SMA lıların topluma kazandırılması bizlerin vatandaşlık hakkıyken, aynı zamanda toplum da SMA lılardan çok şey kazanacaktır. Bunu topluma anlatabilmeyi hayal ediyoruz.

Başarabilecek, önemli noktalarda olabilecek SMA lılar; sırf çevre koşulları, sağlık koşulları ve doğru algılanamadığımızdan eğitimimizi tamamlayamıyoruz.

Yani yaşadığımız hastalığımız bize; okuyup yazabilirsin,  becerebilirsin, başarabilirsin, yönetebilirsin, yaratabilirsin, icat edebilirsin dese de ülkemizde eğitim hakkımız göz ardı ediliyor. Hastalığımız ayrıca bize; heyecanların, ilgilerin, sevgilerin, sevinçlerin, kızgınlıkların olabilir sende toplumsal bir varlıksın dese de toplumsal hakkımızda göz ardı ediliyor.

İşte bu zorlukları ülkemizin aşabilmesi için SMA GRUBU olarak hayalimizin peşindeyiz!