TÜSAD VE SMA GRUBU İLE SOLUNUM SEMPOZYUMU

SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ’ DE SOLUNUM YETMEZLİĞİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
03 Haziran 2017
Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel
http://solunum.org.tr/etkinlik/369/spinal-muskuler-atrofide-solunum-yetmezligine-multidisipliner-yaklasim-toplanti.html

 spinal_muskuler